Xe du lịch

Cho Thuê Xe 45 Chỗ

Hiệu:HYUNDAI AERO SPACE
Giá từ:Theo chương trình VNĐ
Phụ trội giờ:250.000 VNĐ/h
Phụ trội Km:12.000 VNĐ/Km


ĐẶT TOUR

Cho Thuê Xe 30 Chỗ

Hiệu: Hyundai County
Giá từ: Theo chương trình VNĐ
Phụ trội giờ: 200.000 VNĐ/h
Phụ trội Km: 12.000 VNĐ/Km


ĐẶT TOUR

Cho Thuê Xe 24 Chỗ

Hiệu: County
Giá từ: Theo chương trình VNĐ
Phụ trội giờ: 200.000 VNĐ/h
Phụ trội Km: 12.000 VNĐ/Km


ĐẶT TOUR

Cho Thuê Xe 16 Chỗ

Hiệu: Mercedes-Benz
Giá từ: Theo chương trình VNĐ
Phụ trội giờ: 100.000 VNĐ/h
Phụ trội Km: 10.000 VNĐ/Km


ĐẶT TOUR

Cho Thuê Xe 7 Chỗ

Hiệu: inova
Giá từ:Theo chương trình VNĐ
Phụ trội giờ: 70.000 VNĐ/h
Phụ trội Km: 9.000 VNĐ/Km


ĐẶT TOUR

Cho Thuê Xe 4 Chỗ

Hiệu: Civic - Camry - Altis
Giá từ: Theo chương trình VNĐ
Phụ trội giờ: 50.000 VNĐ/h
Phụ trội Km: 8.000 VNĐ/Km


ĐẶT TOUR