Thuê xe du lịch 45 chỗ

Cho Thuê Xe 45 Chỗ

Hiệu:HYUNDAI AERO SPACE
Giá từ:Theo chương trình VNĐ
Phụ trội giờ:250.000 VNĐ/h
Phụ trội Km:12.000 VNĐ/Km


ĐẶT TOUR